پروژه های اجراء شده

سازمان مديريت صنعتي با قريب پنجاه سال سابقه در امر آموزش و مشاوره مديريت و آموزش صدها هزار نفر از مديران كشور تا كنون از سال 1373 ، با تأسيس دفاتر نمايندگي خود در استان هاي مختلف ، نسبت به توسعه فعاليت هاي خود اقدام نموده است . در همين راستا از سال 1377 ، به منظور ارائه خدمات بهتر در سطح استان خوزستان ، دفتر خود را در اهواز راه اندازي نمود كه فعاليت هاي آن در سه زمينه مشاوره ، آموزش و تحقيق همچنان ادامه دارد .
 
زمينه هاي فعلي فعاليت شركت به شرح ذيل مي باشد :
1- استقرار سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استانداردهاي ISO9000.
2- استقرار سيستم مديريت زيست محيطي بر مبناي استانداردهاي ISO14000.
3-  استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه­اي بر مبناي استانداردهاي OHSAS18000.
4-  استقرار سيستم هاي مديريت اختصاصي صنعت مربوطه از قبيل مديريت کيفيت مواد غذايي بر مبناي استاندارد ISO22000 براي صنايع غذايي، مديريت کيفيت تامين کنندگان قطعات بر مبناي استاندارد ISO/TS16949 براي صنايع خودرويي و....
تبصره 1): استقرار سيستم مديريت يکپارچه (IMS) برمبناي ترکيبي از استانداردهاي رديف هاي 1/2 الي 4/2 قابل انجام است.
5- عارضه يابي.
6- تعيين استراتژي هاي صادراتي و بازاريابي.
7-  مطالعه كار ، زمان سنجي وظرفيت سنجي.
8-  تعيين ميزان مصرف مواد به منظور تعيين قيمت تمام شده محصول.
9- استقرار سيستم كنترل پروژه و اداره آن تا مدت مورد درخواست كارفرما.
10-  انجام برنامه ريزي و مديريت استراتژيک.
11- طراحي و استقرار سيستم هاي تعالي INQA)  و(EFQM .
12-  انجام خودارزيابي براساس سيستم هاي تعالي INQA)  و(EFQM.
13- همکاري در اخذ CE Mark.
14= استقرار سيستم هاي مديريت بازرسي و آزمايشگاهي براساس استانداردهاي ISO17020 و ISO17025.
15- طراحي و استقرار کليه ابزارهاي سيستمي و مديريتي از جمله 5S، شش سيگما، QFD، نظام پيشنهادها، مديريت دانش و ....
16-  همکاري در انتخاب، انتقال و مديريت تکنولوژي.
17-  طراحي و استقرار سيستم هاي نرم افزاري مورد نياز.
18- طراحي و استقرار سيستم هاي سازماني مورد نياز مانند چارت سازماني، آموزش، مالي و اداري، بازرگاني، فروش، کنترل کيفيت و ....
19- كاليبراسيون دستگاهها و تجهيزات اندازه گيري توسط آزمايشگاه همكار
20- صادرات و واردات كالاهاي مجاز بازرگاني و تأمين قطعات وارداتي مورد نياز سازمان ها و مؤسسات و شركت ها .
كارفرماهاي سازمان مدیریت صنعتی در 15 سال اخير عمدتاٌ شركت هاي بزرگ و معتبر همچون شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و شركت هاي وابسته به آن ، برق منطقه اي خوزستان ، آب و فاضلاب اهواز و آب و فاضلاب خوزستان ، شركت ملي حفاري و شركت پيراحفاري بوده اند .
با عنايت به موارد فوق الذكر ، اين سازمان آمادگي خود را براي اجراي كليه پروژه هاي مشاوره اي مرتبط در هرسطح اعلام مي دارد . علاوه براين در مواردي كه نياز به تخصص هايي خارج از فعاليت هاي شركت باشد، فعاليت هاي مشاوره اي و فني و مهندسي در قالب يك كنسرسيوم با شركت هاي ديگر انجام مي شود .
 
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/25 | نظرات