مدیریت شهری

مشاوره خدمات مديريت شهري
 
مديريت شهري يكي از مسائلي است كه امروزه شهرها با آن دست به گريبان هستند. مديريت مطلوب مي تواند شهرها را به سوي رشد فرا خواند و آسايش ساكنان آن را فراهم سازد و مديريت نامطلوب شهر را به سمت زوال هدايت كرده و نيازهاي شهروندان را مرتفع نمي سازد. نظام مديريت‌ شهري‌ به‌ عنوان‌ يک‌ سيستم‌ باز براي‌ خود اهداف، محيط، منابع‌ و شيوه‌هاي‌ خاص‌ اجرايي‌ را داراست‌ و چنانچه‌ هريک‌ از اين‌ عوامل‌ به‌ عللي‌ نامناسب باشدسيستم‌ دچار اختلال‌ گرديده‌ و نمي‌تواند به‌ عملکرد بهينه‌ خود بپردازد و لذا انجام پژوهش های علمی- کاربردی در جهت رفع مشکلات مديريت شهری یکی از ضروریات در رابطه با توسعه شهری و شهرنشینی مي باشد.با توجه به احساس این ضرورت ، سازمان مديريت صنعتي با نيم قرن تجربه در حوزه مشاوره، پژوهشي و آموزشي مديريت علمي- تخصصي و حرفه اي خدمات خود را درحوزه مديريت شهري درچارچوب ارائه خدمات مشاوره اي،آموزشي وپژوهشي ارائه مي نمايد. رويكرد سازمان مديريت صنعتي در حوزه مديريت شهري:سازمان در نظر دارد به عنوان معتبرترین مرجع مشاوره اي- آموزشي برای مدیریت شهری کشور در تمامی عرصه های حوزه مدیریت شهری فعاليت نموده و با ایجاد ارتباط با سازمان ها و نهاد های اجرایی مدیریت شهری در کشور از طریق تولید، ارتقاء و انتشار دانش مدیریت شهری اقدام به ارائه خدمات در حوزه هاي مشاوره اي – پژوهشي و آموزشي با استفاده از كليه امكانات سازمان اعم از توانمندي‌هاي علمي- حرفه اي و فناوري در حوزه مدیریت شهری نمايد.برخي ازخدمات پيشنهادي سازمان مديريت صنعتي در حوزه مديريت شهري:

    مطالعات مربوط به مديريت شهري نوين

     ارائه خدمات مشاوره اي در حوزه هاي مختلف استراتژي وتحول، سازماندهي و ساختار ، بازاريابي ، توسعه منابع انساني ، تعالي سازماني ، مديريت طرحها و پروژه ها باتوجه به نياز شهرداري ها ومديران شهري
    بازبيني و اصلاح استراتژي هاي مديريت در سطح كلان و در سطح حوزه هاي تخصصي درشهرداري
     بهبود و ارتقاء فرايندها و سيستم هاي جاري
    بررسي و بازبيني ساختار فعلي و طراحي ساختار جديد درشهرداري ها
    طراحي ، استقرار و آموزش نظام جامع مديريت دانش شهرداري
    تدوين مدل شايستگي هاي مديران ، كارشناسان و كارمندان شهرداري و اجراي كانون هاي ارزيابي و توسعه

برگزاري دوره‌هاي تخصصي‌ و آموزش هاي مورد نياز براي مديران و كارشناسان شهرداري؛ كه در اين خصوص سازمان مديريت صنعتي به عنوان اولين نهاد برگزار كننده دوره MBA مديريت شهري را در كشور راه اندازي كرده و در حال حاضر نيز درحال  برگزاری دوره‌های MBA و DBA مدیریت شهری ويژه مديران ارشد شهرداري‌ها در كشور مي باشد.همكاري در برگزاري دوره هاي تخصصي حوزه مديريت شهري؛ كه دراين راستا برخي از دوره هاي تخصصي كه براي اولين باردرحوزه شهري توسط سازمان طراحي واجرا مي شود به شرح ذيل مي باشد:

    مديريت تداوم خدمات شهرداري درمواجه باحوادث واختلالات

     مديريت استراتژيك شهري
     مديريت شهري نوين(CITY.2)
     كانون هاي ارزيابي وتوسعه درشهرداري
     مديريت منابع انساني در شهرداري
    برگزاري سمينارها و همايش‌هاي مرتبط با حوزه مديريت شهري
    ايجاد بستر مناسب براي بهره مندي از توانمندي هاي علمي و پژوهشي مراكز بين المللي در عرصه مديريت شهري

    همكاري در برگزاري نشست هاي خانه مديران شهري؛ كه دراين خصوص سازمان اقدام به راه اندازي خانه مديران شهري جهت تبادل تجربيات ودانش مديريت شهري نموده است.

برخي از تجارب وسوابق سازمان درحوزه مديريت شهري:

    طراحي مدل شايستگي مديران شهرداري تهران
    برگزاری کانون توسعه مشتمل بر اجرای تمرین ها و شبیه سازی های ارزیابی و آموزشی ويژه شهرداران نواحي شهرداري تهران
    طراحي وپياده سازي پايلوت شهرداري الكترونيك(شهرداري تهران)
    طراحي وايجاد نظام دسته بندي وسنجش اقدامات وتدوين تجارب برتردرحوزه مديريتي درشهرداري تهران
    برگزاري دوره هاي عالي مديريت شهري (دوره MBA  و DBA درشهرداري تهران)
    انتشار چندين كتب تخصصي در حوزه مديريت شهري؛ازجمله كتاب راهنماي ماليه شهري

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/24 | نظرات