مدیریت سلامت و بهداشت

مدیریت سلامت و بهداشت
 

    آیا اعتبار بخشی ذهن شما را به خود مشغول کرده است؟
     آیا از تجربه ارزشیابی بیمارستان خود در گذشته  بد خاطره هستید؟

    آ یا اعتماد خود را به افرادی که به عنوان مشاوره به شما مراجعه می کنند از دست داده اید؟

     آیا ازشنیدن حرفهای تئوریک که راهی را در پیش پای شما نمی گذارد خسته شده اید؟

    آیا از واکنش پرسنل خود برای درگیر شدن در یک کار جدید نگرانید؟


   این تجربه ها از به کار نبستن اصول ایجاد تغییر و خلق ارزش ناشی می شود. ما تلاش کرده ایم این اصول را، با توجه به شرایط ایران، کاملاً بومی و کاربردی کنیم و برای ایجاد تحول در بیمارستان در اختیارتان قرار دهیم.
سازمان مدیریت صنعتی با تشکیل گروه تخصصی سلامت، امکانات خود را برای آموزش و مشاوره به مؤسسات بهداشتی و درمانی در راستای سیاست ها و اهداف کلان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بسیج کرده است. گروه سلامت سازمان با بهره گیری از متخصصین حوزه سلامت آمادگی دارد تا در زمینه استقرار استانداردهای ملی اعتبار بخشی  با بیمارستانها همکاری کند.بدین منظور گروه سلامت خدمات و فعالیت های زیر را طراحی کرده است:

• برگزاری سمینار یک روزه در مورد اعتبار بخشی: هدف از برگزاری این سمینار آشنایی مدیران و فعالان حوزه بیمارستان با مقوله اعتبار بخشی، رویکرد وزارت بهداشت به این امر، چالش های پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی و رویکرد سازمان مدیریت صنعتی به اجرای این استانداردها است. این سمینار در تاریخ های از قبل پیش بینی شده در محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار مي شود. گروه سلامت برای اجرای این سمینار در محل دانشگاهها ، سازمانها و بیمارستانها نیز آمادگي خود را اعلام مي دارد.

• برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه اعتبار بخشی: هدف از برگزاری این کارگاه ها ایجاد مهارت های مورد نیاز مدیران و پرسنل بیمارستان برای استقرار استانداردهای اعتبار بخشی است.

    در صورتیكه مایل به شرکت در دورههای آموزشی اعتبار بخشی این سازمان هستید،جهت دريافت برنامه به لينك زير مراجعه فرمائيد.

        برنامه آموزش و مشاوره پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانها

• برگزاری دوره های آموزشی که بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی گذراندن آنها برای پرسنل اجباری است.

• ارائه خدمات مشاوره ای به بیمارستان در مورد استقرار استاندارهای اعتبار بخشی: در اين مرحله راهكارهاي عملياتي جهت استقرار استانداردهاي اعتباربخشي  ارائه خواهد شد.
مشاوره ها در قالب ارائه پيشنهادها و راهكارها به صورت كتبي و برگزاري جلسات با كميته اعتباربخشي و گروه هاي ذيربط انجام خواهد گرفت. بديهي است ارائه راهكارهاي اجرايي مستلزم همراهي و همفكري تيم رهبري بيمارستان و كميته اعتباربخشي بيمارستان خواهد بود.
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/24 | نظرات