نشریه منابع انسانی

نشریه منابع انسانی
 

نشريه تخصصي منابع انساني دو ماهنامه تحليلي، آموزشي، اطلاع‌رساني و پژوهشي است كه از اوایل سال 1388 تاخرداد ماه 1392 به چاپ رسيد. اين نشريه در هر شماره به يك موضوع در حوزه منابع انساني مي‌پرداخت تا مطالب جامعي را در ارتباط با آن ارائه كند. در راستاي خط‌مشي و اهداف تعيين شده نشريه، صاحب‌نظران و انديشمندان حوزه منابع انساني با حضور در گفت‌وگوها و نشست‌هاي تخصصي به تبادل تجربيات موفق و معرفي مدل‌ها و روش‌‌هاي نوين در حيطه منابع انساني می‌پرداختند و همچنین دستاوردهاي علمي را در قالب مقالات و پژوهش‌هاي كاربردي ارائه می‌کنند تا  كارشناسان، محققان، متخصصان و مدیران حوزه منابع انسانی را در ارتقاء و روزآمدسازی سطح دانش‌شان یاری رسانند.  

​لازم به ذكر است كه انتشار اين مجله متوقف شده است

اهداف
• تعمیق و گسترش تفكر علمی در شناخت و حل مسائل، مشكلات و چالش‌های اساسی در حوزه منابع انسانی
• ارتقا و روزآمدسازی سطح دانش كارشناسان، محققان، متخصصان، صاحب‌نظران، مدیران حوزه منابع انسانی
• تولید، ترویج و ارتقاء سطح دانش نظری و تجربی در حوزه منابع انسانی و حوزه‌های وابسته و مرتبط
• بسط همکاری و تعامل علمی بین صاحبنظران حوزه منابع انسانی به منظور تبادل آموخته‏ها و تجربیات و تقویت فضای گفتگو و نقد اندیشه
• کمک به توسعه فرهنگ مدیریت و ارتقای منابع انسانی از طریق طرح موضوعات مرتبط و کوشش در جهت توصیف، تبیین و ارائه راه‏حل


محورهای نشریه
محورهای اصلی نشریه در ابعاد مختلف حوزه منابع انسانی و سایر شاخه‌های مرتبط به شرح زیر می‌باشد:
• استراتژی ها، رویكردها و مدل های نوین مدیریت منابع انسانی
• نقش مدیریت منابع انسانی در تحول سازمان ها و خلق مزیت های رقابتی پایدار
• تاثیر متقابل مدیریت منابع انسانی و مدل های تعالی سازمانی و نظام های مدیریت كیفیت
• شناخت، بكارگیری و پرورش نخبگان، كارآفرینان، نوآوران و دانشگران در سازمان ها
• نقش توسعه منابع انسانی در ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها، فرهنگ، ارزش ها و اخلاقیات
• رویكردهای نوین شناخت، بكارگیری و پرورش رهبران و مدیران سازمان ها
• حسابداری و حسابرسی سرمایه انسانی در سازمان‌ها
• مدیریت منابع انسانی، موانع، چالش ها و تجربیات موفق سازمان‌ها

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/25 | نظرات