مکاتبات فنی بازرگانی به زبان انگلیسی

ردیف عنوان دوره
1 مدیریت خرید وسفارشات خارجی
2 مکاتبات تجاری مقدماتی
3 اینکو ترمز 2010
4 مهارتهای مکاتبه فنی از طریق ایمیل
5 مدیریت خرید و سفارشات خارجی 2
6 مکاتبات تجاری پیشرفته
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/18 | نظرات