مهارتهای عمومی مکالمه به زبان انگلیسی برای مدیران

امروزه بسیاری از مدیران و کارشناسان برجسته بنابر مقتضیات شغلی و یا شخصی ، علاقه مند به ارتقاء سطح مهارهای خود در مکالمه به زبان انگلیسی می باشند . لکن شرایط خاص اجتماعی این گروه از جمله شرایط سنی و خبرگی اجتماعی ، سنگینی وظایف روزمره ، عدم تمایل به همکلاسی شدن با افراد کم سن وسال ، عدم وقت کافی جهتانجام تکالیف و تمرینها مشابه برخی همکلاسان فارغ البال تر ، خسته شدن از تکرار روش تدریس و مطالبی که در دوران دبیرستان و دانشگاه بارها با آن مواجه بوده اند و برخورداری از پرستیژ و شأنیت خاص اجتماعی سبب حضور کم رغبت ایشان در دوره های عمومی آموزش زبان انگلیسی شده است .

از این رو مرکز آموزش زبان سازمان مدیریت صنعتی هرمزگان دوره ویژه ای را جهت مدیران و کارشناسان طراحی نمودهکه طی آن ضمن تقویت مهارتهای مکالمه به زبان انگلیسی ، برخی مهارتهای عمومی مدیریت را نیز در شرکت کنندگان ارتقا می بخشد . این روش تدریس علاوه بر اینکه آموزش زبان را از فضای تکراری و خسته کننده مرسوم خارج می سازد ، باایجاد هیجان و جذابیت کاربرد زبان انگلیسی در محیط های واقعی و رسمی ، مخاطبان را به گذراندن کامل دوره ها ترغیب می نماید .
ردیف عنوان دوره
1 مبانی مکالمه 1 و2
2 مدیریت جلسات بین المللی 1و2
3 روابط اجتماعی و همراهی مهمانان 1و2
4 مهرتهای ارائه مطالب 1و2
5 مکاتبات از طریق ایمیل
6 مهارتهای مکالمه تلفنی
7 مهارتهای مذاکره
8 مکالمه آزاد 1و2
 
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/18 | نظرات