مدیریت فرایند خرید و سفارشات خارجی به زبان انگلیسی

همچنانکه مستحضرید ، یکی از مهمترین نیازمندیهای مدیران و کارشناسان حوزه بازرگانی بین الملل ، آگاهی از قوانین و مقررات مخصوص جهت انجام معاملات بین المللی و کسب مهارت های تجاری وآشنایی با فنون آن از مذاکرات مقدماتی خرید خارجی تا دریافت کالا می باشد . بدین منظور ، سازمان مدیریت صنعتی هرمزگان ،بر اساس جدول زمانبندی شده بشرح ذیل ، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت فرایند خرید و سفارشات خارجی به زبان انگلیسی ،برای دست اندرکاران بخش های مختلف بازرگانی به ویژه مديران و کارشناسان بخشهای خرید و سفارشات خارجی، بازرگانان ، صاحبان صنایع ، دانشجویان مدیریت بازرگانی و سایر افراد علاقه مند نموده است .

شایان ذکر است ، به شرکت کنندگان در دوره گواهینامه معتبر از سوی سازمان مدیریت صنعتی اعطا خواهد شد .

سرفصل های دوره :

    آشنایی با فرمهای خرید و راهنمای خرید خارجی و سفارشات
    تأمین مالی واردات و صادرات
    مدیریت واردات کالا
    بیمه باربری ، بازرسی
    حمل و نقل و اینکوترمز
    اعتبارات براتی
    تکنیک های مکالمه در خرید خارجی

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/18 | نظرات