دوره های آمادگی آزمون IELTS

روند رو به رشد ارتباطات ، فن آوری ، گفتگوی تمدن ها و... منجر به ضرورتی غیر قابل انکار نزد ملل مختلف گردیده است: " زبان واحد " . زبان انگلیسی به عنوان معتبر ترین زبان در امور سیاسی، ارائه تکنولوژی و مخابره اخبار و رویدادها، سالهاست که در اکثریت قریب به ا تفاق کشورهااستفاده می شود. امروزه موارد دیگری از جمله مهاجرت، ادامه تحصیل و فعالیت حرفه ای در کشور های انگلیسی زبان، نیازمند امري فراتر از تسلط به زبان انگلیسی است. اخذ مدرک معتبر که دانش زبان انگلیسی را به صورت بین المللی مورد تأثیر قرار دهد، به یکی از شرایط لاین فک پذیرش در کشورهای انگلیسی زبان بدل گردیده است .سطح زبان انگلیسی این افراد ، از طریق آزمون IELTS ( سیستم آزمون بین المللی زبان انگلیسی ) سنجیده می شود. این آزمون هر چهار مهارت شنیدن ، خواندن ، نوشتن و صحبت کردن داوطلبان را مورد سنجش قرار می دهد و بر اساس نمره بندی از 0 تا 9 وضعیت داوطلب را اعلام می کند .
شرکت در کلاسهای آموزشی و مطالعه منابع مرتبط از جمله راهکاری متداول برای موفقیت در این آزمون است . مرکز آموزش زبان سازمان مد یریت صنعتی هرمزگان با هدف تدوین نظامی جامع که پاسخگوی نیازهای داوطلبین IELTS از سطوح مبتدی تا پیشرفته است ، به طراحی دوره ای فراگیر با هدف آماده سازی داوطلبین جهت شرکت در آزمون IELTS دست زده است. ماحصل این تلاش گزیده ای است از زبان انگلیسی با رویکرد ی کاملا هدفمند . در این دوره لغات، دستور زبان و تمامی مهارت ها طبق آنچه در IELTS مورد سنجش قرار می گیرد تدریس می شود . حاصل دور های است برای تمامی سطوح به طول 12 ماه از مبتدی تا IELTS .
 
ردیف عنوان دوره
1 Fundamental IELTS 1 & 2
2 Pre IELTS 1 & 2
3 IELTS 1 & 2
4 شبیه سازی آزمون IELTS
5 مکالمه آزاد 1 و 2
 
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/18 | نظرات