معرفی آموزشتاريخچه ، هدف و ويژگى هاى آموزش در سازمان

آموزش يكي از سه ركن به هم پيوسته فعاليت سازمان مديريت صنعتى است و بيش ازچهار دهه است كه اين آموزش‌ها با هدف تقويت توانمندي‌هاى اطلاعاتى و توسعه مهارت كاربرد تئورى‌هاى مديريت و ارائه آخرين دستاوردهاى علمى ارائه مى‌گردد.

مركز آموزش با شناسايى نيازهاى آموزشى موسسات و شركت‌ها و با بهره‌گيرى از توان علمى و عملى استادان متخصص و مجرب داخل و خارج از كشور، دوره‌هاى متنوع آموزشى را براي سطوح مختلف مديران ارشد، مديران ميانى، كارشناسان و سرپرستان و كاركنان‌‌........ با گرايش‌هاى مختلف طراحى و اجرا مى‌نمايد. ارائه دانش و مفاهيم روز، با تاكيد بر جنبه‌هاى كاربردى و استفاده از شيوه‌هاى نوين تدريس از ويژگي‌هاي بارز آموزش در اين سازمان مي‌باشد. در برنامه‌هاي آموزشي از روش آموزش قضيه اى (Case Method )، كارهاى گروهى، كارگاه هاى آموزشى و شيوه چندرسانه‌اى استفاده مى‌شود.

علاوه بر دوره‌هاى فوق، مركز آموزش، دوره‌هاى كارشناسى ارشد مطابق با ضوابط آموزش عالى را نيز اجرا مى نمايد كه علاقمندان به شركت در آن از طريق آزمون سراسرى كارشناسى ارشد پذيرفته مى‌شوند.

در هر سال حدود 11000 نفر از خدمات آموزشى اين مركز بهره مند مى‌شوند كه به اين ترتيب حجم عمليات آموزشى سازمان به 700000 هزار نفر ساعت در سال مى‌رسد.

طبق توافق رسمى وزارت كار و امور اجتماعى و سازمان مديريت صنعتى از سال 1373 دوره‌هاى آموزشى سازمان در طرح‌هاى طبقه‌بندى مشاغل پذيرفته شده است. و پيرو اين توافق و با توجه به ويژگى‌هاى خاص آموزشى، گواهينامه‌هاى سازمان از سوى بسيارى از مراجع و وزارتخانه ها معتبر تلقى مى‌شوند.

آموزش‌هاى سازمان مديريت صنعتى از طريق نمايندگى‌هاى آن در شهرهاى اصفهان، اهواز، تبريز، شيراز، مشهد و سنندج نيز ارائه مى‌گردد.

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/22 | نظرات