دوره های کوتاه مدت کاربردی حسابداری و مالی

  
رديف نام دوره مدت دوره (ساعت)
1 حسابداري صنعتي و كنترل هزينه ها 16
2 سيستم حسابداري]چك 16
3 حسابداري پيشرفته 24
4 مديريت مالي در بنگاه كوچك اقتصادي 16
5 تجزيه و تحليل صورتهاي مالي 16
6 حسابداري و مديريت مالي براي مديران غيرمالي 16
7 قانون مالياتهاي مستقيم 16
8 استانداردهاي حسابداري 16
9 تهيه بودجه و بودجه بندي 16
10 اصول و مباني حسابداري 1 38
11 اصول و مباني حسابداري 2 38
12 حسابداري مالي عمومي 1 38
13 حسابداري مالي عمومي 2 43
14 حسابداري صنعتي 1 53
15 حسابداري صنعتي 2 58
16 حسابداري مالياتي 55
17 حسابداري مديريت 40
18 حسابداري ليزينگ 30
19 حسابداري حقوق و دستمزد 25
20 استانداردهاي حسابداري ايران IFRS 82
21 حسابداري سيستم هاي هزينه يابي و بهاي تمام شده(مقدماتي) 20
22 حسابداري سيستم هاي هزينه يابي و بهاي تمام شده(پيشرفته) 30
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/18 | نظرات