دوره های تخصصی اجراء شده در سازمان ها و صنایع

سازمان مديريت صنعتي كه از سال 1341 با هدف توسعه ظرفيت مديريت كشور و آموزش هاي مديريت تشكيل گرديده است، تاكنون صدها هزار نفر از مديران كشور را در بخش هاي دولتي و خصوصي آموزش داده و از سال 1377 نيز نمايندگي خود را در استان خوزستان تاسيس نمود.
اين سازمان علاوه بر آموزش هاي مديريت، خدمات مشاوره اي خود در حوزه مديريت را با انجام هزاران طرح در سراسر كشور از جمله استان خوزستان در سازمان ها و شركت هايي نظير شركت فولاد خوزستان، شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب و شركت هاي وابسته به آن، شركت برق منطقه اي خوزستان و شركت هاي وابسته و شركت ملي حفاري ايران با انجام پروژه هايی در     زمينه های ذيل توسعه داده است:
- استقرار سيستم مديريت کيفيت بر مبنای استانداردهای ISO9000
- استقرار سيستم مديريت زيست محيطی بر مبنای استانداردهای ISO14000
- استقرار سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای استانداردهای ISO18000
- استقرار سيستم های موضوعی در صنايع غذايی با بکارگيری استانداردهايی از قبيل HACCP, ISO22000
- مطالعه کار، زمان سنجی و ظرفيت سنجی
- طرح های پژوهشی مانند بررسی صنايع کوچک استان خوزستان
- فعاليت های خدماتی و تامين نيروی انسانی نيز در زمره فعاليت ها می باشد.

سازمان مديريت صنعتی تاکنون آموزش های ذيل را در استان خوزستان ارائه نموده است:
- دوره هاي كوتاه مدت و ميان مدت در حوزه مديريت
- دوره هاي دوساله كاربردي در رشته هاي حسابداري، مديريت صنعتي و مديريت بازرگاني.
- دوره هاي دوساله تكميلي در رشته هاي حسابداري، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني.
- دوره هاي در سطح كارشناسي ارشد مديريت اجرايي ( MBA )
- دوره هاي در سطح كارشناسي ارشد مديريت پروژه

فهرست دوره های کوتاه مدت اجراء شده
اختصاصي شرکت شهرک های صنعتی و صنايع كوچك
سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی خوزستان
ردیف نام دوره ساعت
1 آئین نگارش و مکاتبات اداری 8
2 پولشویی 12
3 آشنایی با مدل های تعالی سازمان 12
4 علل و عوامل موفقیت کارآفرینان در ایجاد کسب و کار جدید 12
5 آشنایی با مبانی و ممیزی مدیریت زیست محیطی 12
6 شیوه های تامین مالی برای حمایت از صنایع کوچک 12
7 مدیریت و کنترل پروژه 12
8 جهانی شدن کالیبراسیون 12
9 آشنایی با تخلفات اداری 12
10 روش های حل اختلاف کارکنان 12
11 ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه های عمرانی 12
12 آلودگی های زیست محیطی و روش های کنترل آن 12
13 روش های جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی 12
14 سنجش رضايت مشتري 12
15 ISO/IEC17025 12
16 مديريت رفتارسازماني 12
17 5S 12
18 نوآوري نظام يافته TRIZ 12
19 انگيزش كاركنان بوسيله مشوق غيرمالي 12
20 فرآيند و ديدگاه فرآيندگرا 12
21 بهبود مستمر 12
22 چرخه بهره وري پيشرفته 12
23 كنترل پروژه 12
24 مباني تشريح الزامات و مستندسازي ISO9000:2008 12
25 مديريت زمان 12
 
 
 
 
فهرست دوره های کوتاه مدت اجراء شده
اختصاصي شرکت شهرک های صنعتی و صنايع كوچك
سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی خوزستان
ردیف نام دوره ساعت
26 مديريت زمان 12
27 مديريت بحران 12
28 طرح تكريم ارباب رجوع 12
29 مهندسي مجدد 12
30 آشنايي با اصول تهيه WPS و PQR 12
31 نيازسنجي آموزشي 12
32 آشنايي طرح ريزي جامع منابع انساني 12
33 آشنايي با مدل تعالي سازماني 12
34 مباني و تشريح الزامات و مستندسازي ISO14000 12
35 اصول مديريت و سرپرستي 12
36 مديريت انگيزش 12
37 آشنايي عمومي با استانداردهاي نفت و گاز 12
38 مباني فعاليت شبكه هاي كسب و كار در صنعت نفت 12
39 مباني كيفيت در صنايع نفت،گاز و پترشيمي 12
40 آشنايي عمومي با استانداردهاي شيرآلات و اتصالات 8
41 آشنايي با استانداردهايي مخازن ذخيره و تحت فشار 8
42 آشنايي با استانداردهاي مرتبط با ماشين آلات دوار 8
43 آشنايي عمومي با استاندادهاي نفت و گاز 8
44 آشنايي با استاندادهاي درون چاهي و سرچاهي 8
45 آشنايي با آزمونهاي غيرمخرب (NDT) 8
46 آشنايي با بازرسي چشمي جوش (VT) 8
47 فنون مذاكره موفق و برقرار ارتباط موثر 8
48 مديريت بحران در صنايع 8
49 كار گروهي 8
50 آشنايي با برنامه ريزي و كنترل پروژه 8
 
 
 
 
فهرست دوره های کوتاه مدت
اختصاصي شرکت شهرک های صنعتی و صنايع كوچك
سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی خوزستان
ردیف نام دوره ساعت
51 مميزي و مديريت انرژي در ساختمان ها 8
52 ISO/IFC 12
53 مباني و تشريح الزامات استاندارد سيستم مديريتHSE 12
54 آشنايي با شيش سيگما 12
55 رويكردي در افزايش بهروري و سودآوري سازماني 12
56 مباني و تشريح الزامات ISO 22000 12
57 مباني تشريح الزامات IMS 12
58 مهارتهاي ارتباطي مديران 12
59 مباني و تشريح الزامات استاندارد سيستم مديريت 18000 12
60 اصول و فنون مذاكره 12
 
 
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/23 | نظرات