دوساله مدیریت توریسم و هتل داری

دوساله

توريسم ومديريت هتلداری

آموزش دوره های مدیریت

  هدف دوره 
به منظور تامین نیروی انسانی(مدیران وکارکنان ومحققان)مورد نیازدرصنعت سود آور ورو به توسعه جهانگردی،سازمان مديريت صنعتی دوره دوساله توريسم ومديريت هتلداری را برگزار می کند.   
دروس عمومی 
نام درس تعداد واحد
----- ------
ریاضی وآمار 2
زبان عمومی 3
  
دروس اصلی
نام درس تعداد واحد
----- ------
روانشناسی آداب ومعاشرت 2
حقوق کار وتامين اجتماعی 2
مبانی جامعه شناسی 3
شناخت روحيات ملل 2
اصول حسابداری 1 3
اصول حسابداری2 3
آشنايي با کامپيوتر 2
اصول بازاريابی 2
مبانی اينترنت 2
روابط عمومی 2
ارتباط با مشتری 3
روانشناسی عمومی 2
  
  دروس تخصصی 
نام درس تعداد واحد
----- ------
اصول مديريت وسرپرستی هتل 2
آشنايي با صنعت هتل 2
شناخت صنعت جهانگردی 2
مردم شناسی 2
کنترل هزينه 2
اصول شناخت مواد غذایی 3
امور تشريفات وپذيرايي 2
جامعه شناسی کشورهای اسلامی 2
اصول خانه داری 2
شناخت جغرافيای جهانگردی 2
زبان تخصصی 1 2
زبان تخصصی2 2
زبان تخصصی3 2
نرم افزار تخصصی هتل 2
اقتصاد جهانگردی 3
اصول برنامه ريزی هتل 2
2Front Office

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/17 | نظرات