دوره های بازرگانی و بازاریابی

​ردیف عنوان دوره مدت (ساعت) ​تعداد جلسات هدف دوره​
1 مديريت خدمات پس از فروش ​ 50 10 ​توسعه دانش تخصصی​
2 MBA فشرده با گرایش بازاریابی و فروش 240 48 ​توسعه دانش تخصصی​
3 مدیریت بازاریابی 150 30 ​​توسعه دانش تخصصی
4 مدرسه حرفه اي فروش 110 22 ​​توسعه دانش تخصصی
5 مدیریت استراتژیک برند 120 24 ​​توسعه دانش تخصصی
6 مهندسی فروش و فروش های حضوری 35 7 توسعه دانش عمومی
7 ​اصول بازاریابی و مدیریت بربازار 30 6 توسعه دانش عمومی
8 مهارتهای ارتباطی و رفتار با مشتری 25 5 توسعه دانش عمومی
9 مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) 20 4 توسعه دانش عمومی
10 مدیریت بازرگانی 110 22 ​توسعه دانش تخصصی
11 مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی 60 12 ​توسعه دانش عمومی
12 مکاتبات و مکالمات تجاری به زبان انگلیسی 80 16 ​توسعه دانش عمومی
13 مدیریت خرید وسفارشات خارجی به زبان انگلیسی 40 8 ​توسعه دانش عمومی
14 مدیریت خرید وسفارشات خارجی
به زبان فارسی
40 8 ​توسعه دانش عمومی
15 امور گمرکی و ترخیص کالا 35 7 ​توسعه دانش عمومی
16 مدیریت صادرات 25 5 ​توسعه دانش عمومی
17 ​اعتبارات اسنادی 20 4 ​توسعه دانش عمومی
18 ​اینکوترمز 2010 و نقش آن در قراردادهای بین المللی 20 4 ​توسعه دانش عمومی
19 تهیه و تنظیم قراردادهای داخلی 15 3 ​توسعه دانش عمومی

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/17 | نظرات