تکمیلی مدیریت بازرگانی

تکمیلی

مدیریت بازرگانی

آموزش دوره های مدیریت

  هدف دوره 
هدف این دوره آموزشی تربیت افرادی است که پس از گذراندن دوره، وارد بازار کار شده و توانایی لازم برای احراز مشاغلی در زمینه بازرگانی را در شرکت ها و سازمان های صنعتی، بازرگانی و دولتی داشته باشند و قسمتی از نیاز جامعه را تامين کنند.   
دروس عمومی 
نام درس تعداد واحد
----- ------
اصول و مبانی مديريت بازرگانی 3
گزارش نويسي 2
زبان عمومي 2 2
اصول سرپرستي 2
تصميم گيري و حل مسئله 2
  
دروس اصلی
نام درس تعداد واحد
----- ------
مديريت منابع انساني 3
مديريت پروژه 3
مديريت بهره وري 3
تجزيه و تحليل سيستمها وروشها 3
سيستم هاي اطلاعات مديريت 2
ارگونومي 2
تجارت بين الملل 3
بازاريابي و استراتژيهاي بازار 3
خلاقيت و نو آوري 2
  
  دروس تخصصی 
نام درس تعداد واحد
----- ------
تحقيق در عمليات 1 3
مديريت ارتباط با مشتري 2
مديريت مالي1 3
مباني کيفيت و استانداردها 2
مکاتبات بازرگاني به زبان انگليسي 2
تحقيقات بازاريابي 2
اصول بازاريابي الکترونيکي 2
امورگمرکي 2 3
اصول بانکداري 2  3
پروژه 3
  
دروس اختیاری 
نام درس تعداد واحد
----- ------
کاربرد کامپيوتر 2 2
مديريت مالي 2 2
حسابداري صنعتي 2 2
اصول تنظيم و اجراي قراردادها 2
سياستهاي پولي و مالي 3

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/12 | نظرات