تکمیلی حسابداری

تکمیلی

حسابداری

آموزش دوره های مدیریت

  هدف دوره 
هدف از برگزاری این دوره تربیت کارشناسان حسابداری است بطوریکه بتوانند پس از گذراندن دوره مهارت لازم در زمينه امور مالی ، حسابداری صنعتی، دولتی و حسابرسی را کسب نموده و وارد بازار کار شوند.   
دروس عمومی 
نام درس تعداد واحد
----- ------
اصول و مبانی حسابداری 3
گزارش نويسي 2
زبان عمومي 2 2
اصول سرپرستي 2
تصميم گيري و حل مسئله 2
  
دروس اصلی
نام درس تعداد واحد
----- ------
مديريت منابع انساني 3
مديريت پروژه 3
مديريت بهره وري  3
تجزيه و تحليل سيستمها وروشها 3
سيستم هاي اطلاعات مديريت  2
بازاريابي و استراتژيهاي بازار 3
خلاقيت و نو آوري  2
  
  دروس تخصصی 
نام درس تعداد واحد
----- ------
حسابداري صنعتي3  3
اصول حسابداري3 3
حسابداري ميانه1  3
زبان تخصصي2 2
حسابداری پيشرفته1 3
کاربرد کامپيوتر در حسابداري 2
مديريت مالي 2 2
تحلیل هزینه برای تصمیم گیری مدیران 2
حسابداری دولتی و بودجه 2
پروژه 3
حسابداری مکانیزه 2
  
دروس اختیاری 
نام درس تعداد واحد
----- ------
سياستهاي پولي ومالي 3
پول و ارزو بانکداري 3
مديريت امور بانکي 3
حسابداري ميانه 2 3
حسابداري پيشرفته 2 3

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/12 | نظرات