تکمیلی توریسم و مدیریت هتل داری

تکمیلی

توريسم ومديريت هتلداری

آموزش دوره های مدیریت

  هدف دوره 
با توجه به رشد صنعت توریسم و هتلداری ، به منظور تربيت منابع انسانی مورد نياز دفاتر مسافرتی و هتلها ، دوره تکمیلی توریسم و مديريت هتلداری برگزار می گردد.   
  زمان 
1173  ساعت 
دروس عمومی 
برنامه ريزی توسعه جهانگردی 2 واحد
اصول مديريت هتلداری 2واحد
  
دروس اصلی
تاريخ فرهنگ ايران1 2
تاريخ فرهنگ ايران2 2
شناخت صنايع دستي ايران 2
نقشه خواني وآشنايي با نقشه 2
گذراندن اوقات فراغت 2
زبان انگليسي1 2
زبان انگليسي مکالمات 2
فرهنگ عامه 2
تجزيه وتحليل مسائل اجتماعي ايران 2
فن راهنمايان گردشگري 2
  
  دروس تخصصی 
زبان تخصصي جهانگردي 1 2
زبان تخصصی جهانگردی2 2
آشنايي با موزه هاي ايران 2
توريسم سلامت 2
مديريت توريسم فرهنگي 2
توريسم رويدادي 2
مطالعات تطبيقي سياست هاي جهانگردي 3
باستان شناسي ايران 2
شناخت روحيات ملل2 3
زبان تخصصي هتلداري 4
روش تحقيق در جهانگردي وهتلداري 3
مديريت روابط عمومي 2
حسابداري تخصصي3 3
مديريت انبار وسفارشات 2
مديريت رستوران 3
مديريت بازاريابي وتبليغات جهانگردي 2
حسابداري بهاي تمام شده محصولات جهانگردي 2
ارزيابي طرحهاي گردشگري 2
قوانين ومقررات حقوقي در جهانگردي 2

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/12 | نظرات