تکمیلی بیمه

سرفصل رشته  کارشناسی ناپیوسته  بیمه
 
نام درس ردیف
دروس پایه  
روانشناسی کار 1
جامعه شناسی سازمان ها 2
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 3
حسابرسی (1) 4
روش های تحقیق وماخذ شناسی 5
پول و ارز و بانکداری 6
حقوق و مقررات مدنی 7
اصول اساسی مدیریت اسلامی و الگوهای آن 8
دروس اصلی  
مدیریت منابع انسانی 1
پژوهش عملیاتی 1 2
پژوهش عملیاتی 2 3
حسابداری صنعتی 1 4
مدیریت مالی 1 5
دروس تخصصی 6
بیمه های (تمام خطر) 7
مدیریت ریسک بیمه 8
سازمان و مدیریت شرکت های بیمه 9
حقوق دریایی 10
اسناد معاملات تجاری 11
بیمه اشخاص 2 12
اصول بیمه های اجتماعی وتامین آن 13
اصول مهندسی ایمنی 14
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/10/05 | نظرات