MBA مدیریت کسب و کار هوشمند و تحول گرا

واحدتحصيلات تکميلي
MBA – Intelligent Business & Transforming Management
(MITM)
دوره عالي مديريت کسب و کار هوشمند و تحول¬¬-گرا

مخاطبين دوره
مديران بنگاه¬هاي اقتصادي،سازمان ها و موسسات ،  مشاورين برنامه¬ ريزي راهبردي، مديران طرح و توسعه، مديران فناوري¬ اطلاعات ،CIOها، کارشناسان فناوري¬ اطلاعات با برنامه¬ ريزي براي توسعه قابليتهاي مديريتي و دانش کسب¬ و¬کار، کارشناسان فرايندهاي مهندسي مجدد کسب¬ وکار، طراحان مدل¬هاي نوين کسب و کار، توسعه دهندگان مدل‌ هاي تجارت وکسب¬ وکارهاي الکترونيکي.
مقدمه
سازمان¬ها و کسب¬ وکارهاي گوناگون در دو دهه اخير، فضاي متفاوتي مبتني بر پارادايم هاي نو و قوانين عصر اطلاعات را تجربه مي¬ کنند. ورود به اين فضا پديده¬ اي گريزناپذير است و بقاء در آن، دانش و تجربه متمايزي را طلب مي¬ نمايد. يک نگاه اجمالي به ابعاد گوناگون چالش هاي سازمان¬ها و فضاي کسب و کار امروز و راه حل¬هاي آنها، ضرورت پرداختن به شيوه هاي جديد آموزش مديريت در برنامه MBA را نمايان مي¬ سازد. موفقيت راهبران بنگاه¬هاي اقتصادي امروز در گرو توسعه دانش روزآمد متناسب و درخور است. برنامه¬ اي مبتني بر دانش و تجربه روزآمد که با مدنظرقراردادن محدوديت زمان مديران، قادر باشد آنان را با جريان سريع تحولات همراه سازد. . برنامه MBA با گرايش "مديريت کسب و کار هوشمند و تحول¬گرا"  (MITM) پاسخي به نيازهاي نوين جامعه مديران کسب و کارهاي پيشرو امروز است. اختصار MITM ، سرواژه¬هاي دو عنوان زير را شامل مي¬ شود:
MBA-Intelligent business & Transforming Management 
MBA-Information Technology Management
اين گرايش از MBA در سال 1381 و همزمان با شروع برنامه¬ هاي کلان تحول فاوا محور سازمان¬ها درکشور طراحي و با مشارکت قريب 30 تن از اساتيد و صاحبنظران شاخص دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالي و صنعت از سال 1382 به مرحله اجرا در آمد و تا کنون قريب 600 شرکت کننده از مديران و کارشناسان ارشد پيشرو شرکتها، موسسات و سازمانهاي بخش¬هاي مختلف در آن مشارکت نموده¬اند. نتايج پربار حضور اين جامعه دانشگر فعال در عرصه کسب وکارهاي مختلف، توشه ارزشمند راه اين برنامه براي برداشتن گام¬هاي جديد در مسير هميشه پوياي تحول آن است.

هدف دوره
جامعه مديران و تصميم گيرندگان امروز سازماني، با مسايلي همچون استراتژي هاي نوين کسب و کار براي دستيابي به مزيت هاي رقابتي در بازار، تدوين اهداف سازماني با مددگيري از توانمندسازهاي عصر اطلاعات، يکپارچه شدن عملکردهاي سازماني با فرايندهاي کسب وکار، تحول در ساختارهاي سازماني، رويکردهاي نو در مسايل منابع انساني، برنامه¬ ريزي منابع سازمان، مديريت يکپارچه روابط با مشتريان، يکپارچگي فرايندي سازمان با تامين کنندگان و همکاران تجاري، بکارگيري الگو هاي نوين بازاريابي، مدل هاي جديد کسب و کار و تجارت الکترونيکي و مباني تازه اقتصاد در آنها،  اجتماعي شدن کسب و کارها و پررنگ شدن نقش شبکه¬ هاي اجتماعي در آنها، ضرورت هوشمندسازي کسب وکار در فرايندهاي تجزيه و تحليلي، پيش بيني و تصميم گيري و بهره ¬گيري از راه¬ حل¬هاي نوين IT در کسب¬ و¬کار مواجه هستند. اهداف اصلي اين رشته، پاسخگويي به طيف نيازهاي رهبران بنگاه¬ هاي اقتصادي، مديران و کارشناسان ارشد در مسير نوين مديريت بنگاه¬ هاي اقتصادي و کسب¬ وکارهاي عصر تحول¬ يافته کنوني است.
دروس پيش نياز  (7 واحد)
رديف نام درس تعداد واحد
1 روش تحقيق و کارگاه روش پژوهش در اينترنت
(Research Methodology) 2
2 روشهاي کمي در مديريت (آمار کاربردي، تحقيق در عمليات و مدلهاي تصميم گيري) (Quantitative Methods in Management) 3
3 زبان تخصصي 2

دروس اصلي ( 24 واحد)
رديف نام درس تعداد واحد
1 رويکرد سيستمي
System Approach)) 2
2 مباني مديريت و فناوري اطلاعات در سازمان
(Fundamentals of Management & IT in Organization) 2
3 مديريت تکنولوژي و نو آوري
(Management of Technology & Innovation) 2
4 مديريت استراتژيک
(Strategic Management) 2
5 معماري سازماني
(Enterprise Architecture) 2
6 مهندسي سازمان
(Enterprise Engineering) 2
7 بازاريابي و بازاريابي الکترونيکي
(Essentials of Marketing & e-Marketing) 2
8 کسب و کار و تجارت الکترونيکي
(Essentials of e-Business & e-Commerce) 2
9 سيستم هاي اطلاعاتي و برنامه ريزي منابع سازمان
(Information Systems & Enterprise Resource Planning) 2
10 سازمانهاي گسترش يافته
(Extended Enterprises) 2
11 مديريت دانش
(Knowledge Management) 2
12 سمپوزيوم (مباحث منتخب)
(Symposium) 2
دروس هاي  اصلي – پژوهشي و گرايش محور ( 6 واحد)
رديف نام درس تعداد واحد
1 سمينار
(Seminar) 2
2 پايان نامه
(Thesis) 4

دروس هاي  اختياري ( 6 واحد)
رديف نام درس واحد
گرايش تحول استراتژيک سازمان مبتني بر فاوا
1 مديريت تحول استراتژيک 2
2 هم سويي استراتژيک کسب و کار و فناوري اطلاعات
(Strategic Business - IT Alignment) 2
3 راهبري(حاکميت) فناوري اطلاعات در سازمان
(IT Governance) 2
4 سازمان¬هاي يادگيرنده و دانش¬بنيان
(Learning & Knowledge based Organizations) 2
5 کارآفريني
(Entrepreneurship) 2
6 دروس منتخب مديريتي از ساير رشته هاي کارشناسي ارشد 2
گرايش مديريت فناوري اطلاعات
7 راهبري(حاکميت) فناوري اطلاعات در سازمان
(IT Governance) 2
8 مديريت خدمات IT
(IT Service Management) 2
9 امنيت اطلاعات
(Information Security) 2
10 مديريت اقتصادي پروژه¬هاي IT
(IT Projects Economic Management) 2
11 مديريت پروژه¬هاي فناوري اطلاعات
(IT Project Management) 2
12 آثار فاوا بر انسان، سازمان و جامعه
(ICT Impact on Human, Organization & Society) 2
گرايش کسب¬ و¬کار و تجارت الکترونيکي
13 تجارت الکترونيکي پيشرفته
(Advanced  e-Commerce) 2
14 بازاريابي الکترونيکي
(e-Marketing) 2
15 مديريت روابط مشتريان الکترونيکي
) (e-CRM 2
16 مديريت فرايندهاي كسب و كار
(Business Process Management)   2
گرايش هوشمندي کسب و کار (BI)
17 هوشمندي کسب وکار (هوش تجاري)  (BI)
(Business Intelligence) 2
18 دانش کاربردي داده کاوي و انباره داده ها
(Data Mining)& (Data Warehousing) 2
19 سيستم ¬هاي پشتيبان تصميم گيري
(Decision Support Systems) 2
20 هوش مصنوعي‌ و سيستم‌هاي خبره
(AI & Expert Systems)   2
21 مورد کاوي ¬هاي هوشمندي کسب ¬وکار در سازمان 2

طول دوره
2سال و معادل 4 ترم– 43  واحد درسي و 688 ساعت آموزشي

شرايط شرکت در دوره
•         دارا بودن مدرک كارشناسي از دانشگاهها و موسسات آموزشي معتبر.
•         دارا بودن حداقل سه سال سابقه كار
•         پذيرفته شدن در سنجش تعيين سطح و مصاحبه اختصاصي

مدرك دوره
به فارغ‌التحصيلان دوره مطابق شرايط سازمان مديريت صنعتي، گواهينامه دوره عالي مديريت کسب و کار هوشمند و تحول گرا (MITM) اعطا خواهد شد.

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/12 | نظرات