MBA مدیریت ورزشی

واحدتحصيلات تکميلي

MBA – Sports Management
دوره عالي مديريت ورزشي


مخاطبين دوره

روساي فدراسيون هاي ورزشي - روساي هيات هاي ورزشي - مديران عامل و اعضاء  هيات مديره باشگاه ها -مديران مراكز و سازمان‌ها و كسب و كارهاي ورزشي - كارشناسان ارشد و برنامه‌ريزان ورزشي
مقدمه
در دنياي امروز، ورزش زبان مشترکي محسوب مي شودکه ملل و جوامع گوناگون را به هم پيوند مي دهد. مديريت ورزشي، يک فرايند ويژه و هدفمند در تشکيلات ورزشي است که طي آن از سوي مديريت ارشد سازمان اهدافي بر مبناي اصول واقع گرايانه و تجربي تعيين و عملياتي مي شوند؛ تا با انتخاب و تدوين استراتژي‌هاي مناسب و مهيا ساختن شرايط مورد نياز و کنترل بر نحوه اجراي اين استراتژي ها، دستيابي به اهداف سازماني محقق شود. از آن جا که صنعت ورزش روز به روز پيچيده تر شده و سطح آن ارتقا مي يابد، براي راهبري آن نسل جديدي از افراد حرفه اي و تحصيل کرده مورد نياز خواهند بود که پيشبرد اين صنعت را با تماميت و موفقيت کامل تضمين نمايند. ما اطلاعات ورزشي را از طريق اينترنت به دست مي آوريم، به تماشاي ورزش در شبکه هاي تلويزيوني و اينترنتي با کيفيت بالا مي پردازيم، در روزنامه ها و مجلات ورزشي درباره ورزش مطالعه مي کنيم، با دوستان خود درباره ورزش صحبت مي کنيم، اجناس ورزشي را خريداري مي‌کنيم، در برنامه‌هاي ورزشي مشارکت مي کنيم و به دفعات در رويدادهاي ورزشي حاضر مي شويم. افزون بر اين، صنعت ورزش در حال پيشرفت در سراسر جهان مي باشد. توسعه صنعت ورزش باعث بروز تعدادي نتايج حائز اهميت شده است: مشاغل مرتبط با ورزش توسعه روزافزون دارند و دانشجويان بيشتري در جهان به مشاغل موجود در صنعت ورزش علاقه مندند. با رشد علاقه دانشجويان ، تقاضا براي برنامه هاي مربوط به مديريت ورزشي و کلاس‌هاي بازاريابي ورزشي نيز افزايش مي يابد.

هدف دوره
•        ارائه چارچوب يا مدل مفهومي از مديريت ورزشي و فرايند بازاريابي استراتژيک که بتواند در صنعت ورزش مورد استفاده واقع شود.
•        رويکردي موجزتر و متمرکزتر براي درک مديريت ورزشي در سطح جهان و بکارگيري آن در سطح داخلي.
•        تأکيد فزاينده بر جهاني شدن ورزش.
•        آشنايي با مباحث ورزش بين‌المللي و بررسي در حوزه ي بازاريابي ورزشي.
•        مطالعه بازاريابي ورزشي هنوز در تازگي نسبي خود به سر مي برد و تحقيق علمي متمرکز بر بازاريابي ورزشي (مانند، حمايت مالي ورزشي، استفاده از ورزشکاران به عنوان تاييدکنندگان و بخش‌بندي بازار ورزش)
•        آگاهي از فرصت‌هاي شغلي فراواني که در صنعت ورزش وجود دارند.
•        رويکردي متوازن از تمامي جنبه‌هاي ورزش و مديريت آن در تمامي سطوح.
•                ماهيت متنوع و غني ورزش، با تحت پوشش در آوردن بازاريابي ورزشکاران، تيم‌ها، ليگ‌ها و رويدادهاي کاربردي.
•                معرفي مفاهيم و تئوري‌هاي منحصر به فرد مديريت ورزشي و بازبيني قواعد پايه‌اي بازاريابي در محتواي ورزش.
•        برقراري ارتباط و تعامل ميان کساني که از پيشينه موفقيت آميزي در مديريت حرفه‌اي ورزشي برخوردارند.
اين دوره، نه تنها زيربناي علمي قوي در زمينه‌هاي حياتي بازرگاني، اقتصاد، مديريت اجرايي و مديريت سازماني در جهان ورزش را در اختيار دانش پذيران قرار مي‌دهد، بلکه با آموزش مهارت‌‌هاي تخصصي مانند مديريت تسهيلات و رويدادهاي ورزشي، آشنايي با قوانين ورزشي، مديريت بازايابي ورزشي و ... آنان را افرادي توانمند با جايگاهي متمايز و منحصر بفرد در عرصه رقابت در صنعت ورزش مي سازد.

دروس پيش‌نياز (6 واحد)
رديف نام درس تعداد واحد
1 زبان تخصصي 2
2 اصول و مباني مديريت 2
3 مديريت مالي  2

دروس ترم اول (12 واحد)
رديف ترم نام درس تعداد واحد
4 اول مديريت فناوري اطلاعات در ورزش  2
5  مديريت برنامه‌ريزي استراتژيك 2
6  مديريت منابع انساني 2
7  مديريت اماكن و تجهيزات ورزش 2
8  مديريت ارتباط و رسانه 2
9  مديريت بازاريابي در ورزش 2
دروس ترم دوم (14 واحد)
رديف ترم نام درس تعداد واحد
10 دوم سمپوزيوم اول 2
11  فرهنگ و اخلاق در ورزش 2
12  گردشگري ورزش  2
13  حقوق ورزش 2
14  كارآفريني در ورزش 2
15  مديريت ارتباط با مشتري 2
16  Sport Sponsorship 2
دروس ترم سوم (11 واحد)
رديف ترم نام درس تعداد واحد
17 سوم اقتصاد در ورزش 2
18  مديريت سازمان‌هاي ورزشي ملي و بين‌المللي 2
19  سمپوزيوم دوم 1
20  روش تحقيق 2
دروس اختياري (4 واحد)
21 سوم مديريت اوقات فراغت  2
22  مديريت پروژه‌هاي ورزشي 2
23  مديريت پزشكي ورزشي 2
24  مديريت استعداديابي ورزشي و قهرمان پروري 2
25  روابط بين‌الملل در ورزش 2
ترم چهارم (4 واحد)
رديف ترم نام درس تعداد واحد
26 چهارم پايان‌نامه 4

طول دوره
2 سال و معادل 4  ترم - 43 واحد درسي و 688 ساعت آموزشي
شرايط شركت در دوره
•         دارا بودن مدرك كارشناسي از دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي معتبر كشور.
•         دارا بودن حداقل سه سال سابقه كار در مراكز ورزشي
•         پذيرفته شدن در سنجش تعيين سطح و مصاحبه اختصاصي
مدرك دوره
به فارغ‌التحصيلان دوره مطابق شرايط سازمان مديريت صنعتي، گواهينامه دوره عالي MBA- مديريت ورزشي اعطا خواهد شد.

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/12 | نظرات