MBA بازار سرمایه

عالی

MBA بازار سرمایه

آموزش دوره های مدیریت

               
  هدف دوره 
با توجه به نقش کلیدی بازار سرمایه در اقتصاد کشور و برنامه های توسعه دولت تدبیر و امید، لزوم تربیت کارشناسان و مدیران برای هدایت این بخش، از مهمترین ضروریات است. سازمان مدیریت صنعتی در راستای ایفای رسالت خود در زمینه توسعه علوم مدیریت و با درک شرایط بازار سرمایه بعد از اجراء چند دوره تخصصی کوتاه مدت اقدام به طراحی و برگزاری دوره MBA بازار سرمایه نموده است.   
دروس پیش نیاز 
نام درس تعداد واحد
----- ------
تئوریهای سازمان و مدیریت  2
نگرش سیستمی  2
اصول حسابداری  2
مبانی ابزار ها، بازارها و نهادهای مالی  2
قوانین ومقررات پایه در بازار سرمایه  2
مبانی آمار و ریاضیات مالی  2
  
دروس اصلی
نام درس تعداد واحد
----- ------
اقتصاد برای مدیران  3
فقه معاملات و صنعت خدمات مالی اسلامی  2
فهم و تحلیل صورتهای مالی  3
اصول شرکت داری و اخلاق حرفه ای  2
قوانین و مقررات بازار سرمایه (1)  2
زبان تخصصی مالی  2
حسابداری ابزارها و نهادهای مالی  2
مدیریت مالی بنگاه (1)  3
قوانین و مقررات بازار سرمایه (2)  2
تحلیل آماری و اقتصاد سنجی  3
مدیریت مالی بنگاه (2)  3
ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه و بازار پول  2
ارزشیابی اوراق تامین مالی و شرکتها  3
مدیریت ریسک و ابزارهای مشتقه  2
مدیریت سبد سرمایه گذاری  3

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/11 | نظرات