دوساله مدیریت بازرگانی

دوساله

مدیریت بازرگانی

آموزش دوره های مدیریت

  هدف دوره 
هدف این دوره آموزشی تربیت افرادی است که پس از گذراندن دوره، وارد بازار کار شده و توانایی لازم برای احراز مشاغلی در زمینه بازرگانی را در شرکت ها و سازمان های صنعتی، بازرگانی و دولتی داشته باشند و قسمتی از نیاز جامعه را تامين کنند.   
دروس عمومی 
نام درس تعداد واحد
----- ------
آيين نگارش ومکاتبات اداری 2
مهارتهای زندگی 2
زبان عمومی1 3
رياضيات مقدماتی 2
رياضيات کاربردی 3
مبانی کامپیوتر و اينترنت 2
آمارکاربردی 2
  
دروس اصلی
نام درس تعداد واحد
----- ------
مديريت رفتار سازمانی1 3
حسابداری صنعتی1 3
اصول مديريت 3
کليات علم اقتصاد 3
اصول حسابداری1 3
روابط عمومی 2
کاربرد کامپيوتر1 2
  
  دروس تخصصی 
نام درس تعداد واحد
----- ------
اصول حسابداری2 3
واژه ها و اصطلاحات بازرگانی 2
مسائل پولی، ارزی وبيمه 3
امورگمرکی1 3
مديريت بازاريابی 3
سيستمهای انبار،خريد وسفارشات 2
اصول بانکداری1 3
مديريت فروش و صادرات 3
  
دروس اختیاری 
نام درس تعداد واحد
----- ------
امورحمل ونقل 2
مذاکره وقراردادهای بازرگانی 2
تجارت الکترونيک 3
مديريت ريسک 2
قوانين ومقررات صادرات واردات 3
حقوق کار وتامين اجتماعی 2

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/17 | نظرات