مفهوم نام و آرم سازمان

مفهوم نام سازمان

در نگاه اول ممكن است اين نام چنين القا كند كه سازمان مديريت صنعتي خدمات خود را فقط به بخش صنعت و بنگاه هاي صنعتي ارائه مي دهد. اما فلسفه ايجاد اين سازمان, بعنوان يك هسته بومي, گسترش دستاوردهاي مديريت علمي بوده است. يعني مديريت برخاسته از صنعت و به عبارتي ديگر مديريت نوين را در سه عرصه مشاوره, تحقيق و آموزش مديريت به كار گيرد و با توجه به ويژگيهاي بومي كشورمان تا حد امكان اين يافته هاي علمي را آنچنان با نيازهاي خاص موسسات, سازمانها و شركتهاي ايراني منطبق سازد, بگونه اي كه در عمل به كارايي و بهره وري آنها كمك كند.

بررسي طيف گسترده مشتريان سازمان و خدمات ارائه شده به آنها در طي بيش از چهل سال گذتشه نشانگر اين واقعيت است كه در ميان استفاده كنندگان از خدمات سازمان, وزارتخانه هاي مهم مانند بهداشت, درمان و آموزش پزشكي, آموزش و پرورش, فرهنگ و ارشاد اسلامي, مسكن و شهرسازي وجوددارد.

همچنين سازمانها و موسسات و مجتمع هاي بزرگ صنعتي و خدماتي دولتي تا شركتهاي توليدي, صنعتي و خدماتي بخش خصوصي نيز دراين شمار قراردارند, ازاينرو سازمان تلاش دارد تا بعنوان يك عامل تغيير در راه بهبود سيستمهاي اطلاعاتي و عملياتي بخش هاي دولتي و خصوصي در سطح كلان و خرد ايفاگر نقشي بالنده و سازنده باشد.

مفهوم آرم سازمان مديريت صنعتي

آرم سازمان مديريت صنعتي در واقع مهري است تاريخي كه بروي سفالهاي كشف شده در دشت لوت كرمان و در آثار بر جاي مانده از بناي باستاني «هيچ»نقش بسته بود.

مهمترين نكته اي كه درمورد مردمان اين ناحيه مي توان ذكر كرد آنست كه عليرغم اينكه بارها و بارها در معرض تاخت و تاز اقوام مختلف قرارداشته اند, در باقيمانده هاي تمدن آنها نشانه اي از «اسلحه» يافت نشد و شايد بتواند نشانه خوبي از خوي و پيشه اين مردمان باشد.

اطلاعات تكميلي

دليل انتخاب اين آرم براي سازمان مديريت صنعتي اينست كه اين نشانه مفهوم انسجام و يكپارچگي بين سه فعاليت اصلي سازمان يعني مشاوره, آموزش و تحقيق را نشان مي دهد.

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/22 | نظرات